11/13/2017

Breakfast:

Kielbasa Omelette w/ Potatoes and Toast                      $5.00

Lunch:

BBQ Pulled Pork Sandwich                                                   $5.00

New York Strip Steak Sandwich                                         $7.00

Chicken Salad Wrap                                                                 $5.00

Chicken Noodle Soup