1/29/2018

Breakfast:

Loaded Veggie Omelette                                                    $5.00

Lunch:

Blackened Prime Rib Sandwich                                    $7.00

Buffalo Chicken Tenders  over Caesar Salad          $6.00

Rib eye Steak Sandwich                                                  $7.00

Turkey Rice Soup